Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

Aplikacji MeldMoto

Co to jest Polityka cookies? Niniejsza Polityka cookies, będąca rozszerzeniem Polityki Prywatności Aplikacji MeldMoto Warsztat oraz Polityki Prywatności Aplikacji MeldMoto Klienci, dotyczy szczegółowych zagadnień z zakresu stosowania przez nas plików cookies, kodów pikselowych oraz wdrażania innych technologii internetowych i przetwarzania danych osobowych za ich pomocą.

W niniejszej Polityce znajdą Państwo informacje o tym:

  • czym są pliki cookies i jakie są ich rodzaje,
  • jakie technologie internetowe są stosowane w naszej Aplikacji,
  • jakie dane przetwarzamy,
  • w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy dane,
  • do kogo i w jaki sposób przesyłamy dane,
  • przez jaki czas przechowujemy informacje zawarte w cookies.

Polityka cookies Aplikacji MeldMoto nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Aplikacji. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych Polityką Cookies, znajduje zastosowanie:

Dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem za pomocą cookies jest Wojciech Ozimek, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MeldMoto Wojciech Ozimek, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skalica 18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762596425, REGON: 388840860 (dalej: Administrator). Administrator jest również dostępny pod adresem: hello@meldmoto.pl.

1. Czy nasza Aplikacja korzysta z cookies? Tak, nasza Aplikacja, podobnie jak większość aplikacji, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy korzystają z aplikacji MeldMoto.

Aplikacja korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poniższe zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

2. Czym są pliki cookies? Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników, np. na komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i zapewnić funkcjonalność Aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Piksel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić osoby korzystające z Aplikacji i ich zachowanie w Aplikacji, na których rozmieszczono piksele. Może to być podstawowe śledzenie, czy dana osoba odwiedziła Aplikację, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak np. sprawdzenie cenników konkretnych Warsztatów. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

3. W jakim celu wykorzystujemy cookies? Wykorzystujemy stosowane przez nas cookies i inne technologie internetowe do: a. zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności naszej Aplikacji; b. dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji Klienta lub Warsztatu oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika; c. do zapewnienia ułatwienia logowania się do Konta Klienta lub Konta Warsztatu; d. analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby zarejestrowane w Aplikacji korzystają z jej funkcjonalności, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Czy w ramach plików cookies przetwarzane są dane osobowe? Tak, wybrane pliki cookies mogą w niektórych sytuacjach przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii w naszej Aplikacji odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Aplikacji, dostosowania Aplikacji do preferencji osoby, która z niej korzysta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Pragnę zwrócić uwagę, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach innych niż te, które dotyczą samego działania Aplikacji będzie zawsze Twoja wyraźna zgoda, wyrażona w Aplikacji. Gdy osoba korzystająca z Aplikacji ją włącza to stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie korzystającej z aplikacji np. poprzez powiązanie ich z innymi danymi podanymi w trakcie korzystania z Aplikacji – a tym samym mogą zostać one uznane za dane osobowe.

5. Jeśli cookies przetwarza dane osobowe, czy wówczas znajduje zastosowanie Polityka prywatności? Tak, w stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Aplikacji MeldMoto Klienci i Polityka Prywatności Aplikacji MeldMoto Warsztaty odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.

6. Czy muszę wyrazić zgodę na stosowanie cookies? Podczas pierwszej wizyty na w naszej Aplikacji wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Możesz się na nie zgodzić lub nie. Jeżeli nie zgodzisz się na używanie przez nas plików cookies, wówczas będziemy stosować tylko niezbędne, techniczne cookies, konieczne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji. Cookies, które nie należą do grupy plików technicznych, zostaną załadowane dopiero po wyrażeniu przez Państwa zgody na cookies (klauzula opt-in ).

7. Czy mogę zmienić zdanie odnośnie stosowanie cookies? Oczywiście, że tak. Jeśli została wyrażona zgoda na używanie przez nas cookies, w każdej chwili mogą Państwo zmienić zdanie i nie wyrazić zgody, by w przyszłości były one stosowane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z funkcjonalności Aplikacji.

W dowolnym momencie, możesz przejść do preferencji plików cookies w Aplikacji i ponownie dostosować swoje wybory.

8. Czy cookies są szkodliwe? Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie są szkodliwe ani dla osoby korzystającej z Aplikacji ani dla telefonu komórkowego czy urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nie.

Tzw. nieszkodliwe cookies są niezbędne do poprawnego działania Aplikacji, potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności Aplikacji, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika. W naszej Aplikacji korzystamy również z tzw. cookies badających, które wykorzystujemy do śledzenia aktywności użytkowników Aplikacji, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez posiadania innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

9. Jakie stosujemy cookies własne? Cookies własne (ang. first party cookies) wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji. Nasze cookies mają za zadanie ułatwić Ci korzystanie z naszej Aplikacji, a w szczególności z funkcjonalności Aplikacji.

10. Czy stosujemy cookies podmiotów trzecich? Tak, nasza Aplikacja, w celu optymalizacji jej funkcjonowania, korzysta również z cookies podmiotów trzecich (ang. third-party cookies). Cookies podmiotów trzecich stosujemy również w celach analitycznych, i statystycznych.

11. Jakie konkretnie cookies, piksele i narzędzia informatyczne stosujemy?

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki temu tworzymy statystyki i analizy w celu ulepszania działania Aplikacji. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej Aplikacji. Co ważne, mamy włączoną anonimizację IP. Dlatego też, Google nie otrzymuje od nas danych osobowych, które mogłyby zostać oparte na numerze IP w połączeniu z innymi danymi o użytkownikach Aplikacji. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. Zgromadzone informacje, nie będące jednak danymi osobowymi, są najczęściej przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Firebase. Korzystamy z narzędzia Firebase dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. aby Aplikacja działała lepiej i była bardziej dopasowana do zachowań użytkowników Aplikacji oraz w celu przesyłania użytkownikowi powiadomień tzw. wypychanych (push notificatons). Powiadomienia to krótkie komunikaty, które użytkownicy otrzymują w ramach korzystania z Aplikacji. Co ważne, dane są przekazywane w sposób zanimizowany, co uniemożliwia identyfikację danej osoby. Dlatego też, Google nie otrzymuje od nas danych osobowych, które mogłyby zostać oparte na numerze IP w połączeniu z innymi danymi o użytkownikach Aplikacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Firebase, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Google: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

12. Jak długo przechowujemy cookies zawierające dane osobowe? W zależności od rodzaju, celu i podstawy prawnej przetwarzania plików cookies zawierających dane osobowe, zebrane przez nas pliki cookies mogą być przechowywane przez okres niżej wskazany.

Zebrane przez nas pliki cookies zawierające dane osobowe użytkownika Aplikacji, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Czas wygaśnięcia cookies, w zależności od jego źródła wynosi od 1 dnia do 2 lat.

Polityka cookies 1.0 obowiązuje od dnia 21 września 2021 r.